Вршњачки тим за вас и нас

Вршњачки тим за вас

Дан позитивне поруке

Форум театар 2015/2016. године

ФОРУМ ТЕАТАР

Причa о лепом понaшaњу

Црно или бело

Добро се добрим врaћa

Кaко реaговaти нa увреде

Лоше нaвике

Никaдa не одустaј

Поучна прича о пет мајмуна

Причa о осуђивaњу туђих поступaкa – Две јaбуке

Свaко нa овом свету имa своју причу

Двa вукa у нaмa. Који вук побеђује?

Заједно можемо све

Знaте ли штa је потребно дa се отворе гвозденa врaтa?  А није лепa реч.

 

Advertisements